Skład i łamanie — przygotowanie do druku

Wykonujemy skład i łamanie różnego rodzaju tekstów. Począwszy od beletrystyki, prac nauko­wych, albumów, aż po wszelkiego rodzaju dokumentacje techniczne, raporty, foldery, katalogi, broszury.

Oferujemy

Współpracowaliśmy między innymi z:

Ceny

Nasze ceny są konkurencyjne, a stałym klientom oferujemy zniżki. Każde zlecenie jest inne, dlatego wyceniamy każde zlecenie indywidualnie.

Aby otrzymać wstępną wycenę prosimy o podanie następujących informacji o publikacji: liczbę znaków ze spacjami, ilość tabel, wykresów, ilustracji oraz charakter publikacji (beletrystyka, praca naukowa, katalog, album, broszura, itp.). Wycenę ostateczną wykonujemy po otrzymaniu kompletnych materiałów.

W poniższej tabeli podane ceny przedstawiają orientacyjny koszt składu i łamania tekstu w przeliczeniu za jeden arkusz wydawniczy. 1 arkusz wydawniczy to 40 000 znaków ze spacjami lub 3 000 cm2 powierzchni ilustracji lub 700 wierszy poezji.

Poniższa tabela przedstawia orientacyjne ceny usług.
Opis usługi Cena Uwagi
* Cena netto za 1 arkusz wydawniczy.
** Cena netto za 1 stronę publikacji
Tekst prosty (beletrystyka) od 70 zł * bez utrudnień (przypisów, tabel, wykresów, ilustracji)
Tekst z utrudnieniami od 90 zł * niewielka liczba przypisów, pojedyncze tabele, wykresy i ilustracje.
Tekst naukowy od 110 zł * przypisy, tabele, wykresy, ilustracje
Teksty naukowy z cytatami w j. niełacińskich od 140 zł * j.w. dodatkowo cytaty np. w j. greckim, hebrajskim, rosyjskim, itp.
Teksty z dużą liczbą utrudnień od 160 zł * przypisy, tabele, wykresy i ilustracje stanowią więcej niż. 50% objętości pracy.
Albumy, katalogi proste od 25 zł ** w zależności od stopnia złożoności projektu.
Czasopisma, magazyny, katalogi od 60 zł ** w zależności od stopnia złożoności projektu.
Wyrobienie korekty od 15 zł * w zależności od ilości poprawek.