Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą...

Projekty stron

Projektujemy strony internetowe — od naj­pro­stszych stron-wizytówek po skom­pli­kowane por­ta­le. Opracowywujemy także sys­temy za­rzą­dza­nia treścią (CMS).

Grafika

Opracowywujemy materiały graficzne do publi­kacji, m.in. okładki, wykresy, ilustracje. Wyko­nu­jemy również wersje wektorowe ilustracji, szkiców czy wykresów z materiałów w niskiej rozdzielczości.

Skład i łamanie

Wykonujemy skład i łamanie różnego rodzaju tekstów. Począwszy od beletrystyki, prac nauko­wych aż po wszelkiego rodzaju dokumentacje techniczne, raporty, foldery, katalogi, broszury.